Czy badania prenatalne są refundowane przez NFZ?

Blog VERACITY

Badania prenatalne to szerokie pojęcie obejmujące cały wachlarz badań diagnostycznych, które wykonywane są podczas trwania ciąży w celu określenia prawidłowości jej przebiegu oraz oceny stanu zdrowia dziecka jeszcze przed narodzinami. Najbardziej ogólny podział rozróżnia inwazyjne i nieinwazyjne badania prenatalne, które różnią się od siebie tym, czy podczas ich wykonywania dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek, a co za tym idzie, czy występuje ryzyko komplikacji ciążowych. Podstawowymi badaniami są badania nieinwazyjne, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia matki i jej dziecka, a badania inwazyjne (bardziej dokładne) są wykonywane tylko w sytuacji konieczności potwierdzenia diagnoz postawionych na podstawie badań nieinwazyjnych.

Tylko niektóre spośród badań wykonywanych podczas ciąży są refundowane przez NFZ. Do tych testów diagnostycznych zalicza się badania krwi matki, które mają na celu ocenę jej stanu zdrowia podczas ciąży oraz identyfikację ewentualnych wirusów i innych czynników, które mogłyby być chorobotwórcze dla jej dziecka. Poza tymi badaniami przez okres trwania ciąży wykonywane jest także kilka badań obrazowych z użyciem metody USG, w których wykrycie nieprawidłowości anatomicznych płodu powinno predysponować pacjentkę do wykonania dodatkowych badań prenatalnych.

Badania prenatalne – refundacja NFZ

Dodatkowe badania prenatalne, bardziej zaawansowane, są refundowane przez NFZ tylko w określonych sytuacjach, do których zalicza się:

  • wiek matki powyżej 35 roku życia
  • obecność wad genetycznych wywołanych aberracjami chromosomalnymi w poprzedniej ciąży
  • wysokie ryzyko chorób genetycznych u dziecka, które może wynikać ze stwierdzenia uszkodzeń DNA u jednego z rodziców
  • niepokojące wyniki dotychczasowo przeprowadzonych badań, takich jak USG lub badania biochemiczne, które mogą wskazywać na obecność wad wrodzonych u płodu

W badaniach refundowanych przez NFZ, w sytuacji gdy spełniony jest któryś z wymienionych wyżej warunków, znajdują się dodatkowe obrazowania USG, testy biochemiczne oceniające PAPP-A, beta-hCg, afla-fetoproteinę oraz wolny estradiol. Ponadto istnieje możliwość wykonania inwazyjnego badania prenatalnego, czyli amniopunkcji polegającej na pobraniu próbki płynu owodniowego, w którym znajdują się komórki płodu, oraz poddanie ich analizie biomolekularnej. Badanie to wiąże się jednak z pewnym ryzykiem poważnych komplikacji, z przedwczesnym porodem i poronieniem włącznie.

Badania prenatalne VERACITY i VERAgene

Istnieją nieinwazyjne badania prenatalne nowej generacji, takie jak VERACITY lub VERAgene, które opierają się na analizie materiału genetycznego płodu bez konieczności chirurgicznego pobrania materiałów badawczych. Badania te wykonuje się na podstawie wolnego DNA płodowego, które fizjologicznie obecne jest we krwi kobiety ciężarnej, a jedyna interwencja związana z tym badaniem, to pobranie krwi żylnej od matki lub w przypadku VERAgene również wymazu policzkowego od ojca biologicznego. Niestety, na ten moment badanie te nie są refundowane przez NFZ i dostępne są tylko prywatnie, jednak oferują one praktycznie tak samo wysoką skuteczność, jak badania inwazyjne przy jednoczesnym braku ryzyka dla zdrowia dziecka i przebiegu ciąży.

Więcej informacji


Czym są badania prenatalne


Dowiedz się więcej o badaniach prenatalnych. Zobacz ich rodzaje, generacje i porównanie technologii

Badanie prenatalne VERACITY


Jedyny na polskim rynku nieinwazyjny test prenatalny, z taką głębią odczytu

Zamów VERACITY online


Test VERACITY możesz zamówić przez internet i wykonać w dowolnym punkcie pobrań Synevo w Polsce

Gdzie wykonasz badanie VERACITY


Sprawdź, w jak prosty sposób możesz wykonać badanie VERACITY. W placówce Synevo lub u lekarza.