Nieinwazyjne badania prenatalne – jak się przygotować?

Blog VERACITY

Nieinwazyjne badania prenatalne to szeroka grupa badań diagnostycznych, która obejmuje różnego rodzaju procedury medyczne. O ile w przypadku inwazyjnych testów prenatalnych ich wykonanie wiąże się niewielką interwencją chirurgiczną, która jak najbardziej wymaga uprzedniego przygotowania, tak testy nieinwazyjne można wykonywać bez specjalnych wymagań.

Nieinwazyjne badania prenatalne – rodzaje

Nieinwazyjne badania prenatalne to np. badanie USG wykonywane podczas ciąży, które ma na celu zobrazowanie płodu w celu oceny poprawności jego budowy anatomicznej oraz tempa rozwoju w zestawieniu z czasem trwania ciąży. Dodatkowo badanie to od pewnego momentu pozwala także określić płeć dziecka.

Inne nieinwazyjne badania prenatalne, takie jak np. VERACITY, opierają się na analizie wolnego płodowego DNA, które krąży we krwi matki. Są to fizjologiczne pozostałości materiału genetycznego dziecka, które podczas ciąży powstają w sposób naturalny, w wyniku rozpadu komórek łożyska (które powinny być tożsame genetycznie z komórkami płodu) przenikają do krwiobiegu matki. Cała procedura polega tylko na pobraniu próbki krwi od matki, co nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Następnie z próbki DNA płodu jest izolowane i poddawane specjalistycznej analizie bioinformatycznej.

Kompleksowe, hybrydowe nieinwazyjne testy prenatalne, takie jak np. VERAgene, poza próbką krwi od matki wymagają także obecności ojca biologicznego dziecka oraz pobrania od niego wymazu z policzka. Badania te poza analizą wolnego płodowego DNA poddają analizie także DNA obojga rodziców w celu oceny ryzyka występowania określonych chorób genetycznych u ich przyszłego dziecka – oszacowane w taki sposób ryzyko dotyczy nie tylko obecnie trwającej ciąży, ale także wszystkich kolejnych danej pary. To badanie także nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania ze strony rodziców.

Jedynym wymaganiem, które może wystąpić przez wykonaniem nieinwazyjnego badania prenatalnego jest odpowiedni wiek ciąży, który warunkuje możliwość uzyskania miarodajnych wyników. Minimalny wiek ciąży różni się w zależności od wykonywanego testu- dla badań VERACITY i VERAgene jest to 10 tygodni.

Więcej informacji


Czym są badania prenatalne


Dowiedz się więcej o badaniach prenatalnych. Zobacz ich rodzaje, generacje i porównanie technologii

Badanie prenatalne VERACITY


Jedyny na polskim rynku nieinwazyjny test prenatalny, z taką głębią odczytu

Zamów VERACITYonline


Test VERACITY możesz zamówić przez internet i wykonać w dowolnym punkcie pobrań Synevo w Polsce

Gdzie wykonasz badanie VERACITY


Sprawdź, w jak prosty sposób możesz wykonać badanie VERACITY. W placówce Synevo lub u lekarza.