Prawa autorskie

Strona www.veracity.com.pl jak i jej zawartość, w postaci tekstów, grafiki, jak i animacji, są chronione prawami autorskimi. Z informacji zawartych na stronie można korzystać bez żadnych opłat. Jednakże dystrybucja i rozpowszechnianie zawartych na stronie materiałów w całości w jakiejkolwiek formie, jest zabroniona.

Wykorzystywanie cytatów ze strony jest możliwe tylko przy wyraźnym zaznaczeniu, kto jest autorem pierwotnego teksu i zostawiając bezpośredni link do oryginału tekstu.

O ile nie zostało inaczej zapisane, wszystkie znaki handlowe na stronie www.synevo.pl są zastrzeżone.

Strona www.synevo.pl została przygotowana z należytą starannością. Informujemy, że na skutek błędów ludzkich lub innych czynników strona może zawierać błędy.

Z tego powodu Synevo Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która pośrednio lub bezpośrednio spowodowała jakiekolwiek straty w wyniku użycia treści tej strony.

Synevo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na własnej stronie WWW w dowolnym czasie bez uprzedniego informowania o tym.

Synevo Sp. z o.o. zawiera linki do innych stron WWW, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.